Przykładowy biznes plan firmy usługowej

Co to jest biznes plan?

Biznes plan to dokument opisujący strategię i cele biznesowe, a także sposoby ich osiągnięcia. Jest to ważny element planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie rynku, konkurencji i potrzeb klientów, a także na określenie kosztów, zysków i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności. Biznes plan może być stworzony na różnych etapach rozwoju firmy, np. przy jej zakładaniu, rozszerzaniu działalności lub przy wprowadzaniu nowych produktów lub usług.

Skład biznes planu może się różnić w zależności od rodzaju działalności, ale zazwyczaj zawiera on następujące elementy:

Opis firmy i jej celów
Analiza rynku i konkurencji
Opis produktów lub usług
Opis strategii marketingowej i sprzedaży
Plan finansowy (prognoza przychodów, kosztów i zysków)
Opis zasobów (np. ludzkich, finansowych, technologicznych)
Harmonogram działań

przykładowy biznes plan firmy usługowejBiznes plan jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala im lepiej zrozumieć swoje możliwości i ryzyka związane z prowadzeniem działalności, a także na lepsze zaplanowanie działań i oszacowanie potrzeb finansowych. Może również być wykorzystywany jako narzędzie do pozyskania inwestorów lub kredytów.

Jak napisać biznes plan?

Aby napisać skuteczny biznes plan, warto pamiętać o następujących krokach:

Określ cel biznes planu: Wiedza o tym, dlaczego tworzysz biznes plan, pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie. Może to być np. potrzeba pozyskania inwestorów lub kredytu, planowanie rozwoju firmy lub wprowadzenie nowych produktów lub usług.

Przygotuj zarys biznes planu: Zastanów się, jakie informacje powinny znaleźć się w poszczególnych sekcjach biznes planu i jakie dane są potrzebne do ich wypełnienia. Możesz skorzystać z gotowych szablonów lub wziąć pod uwagę specyfikę swojej branży i dostosować zarys do indywidualnych potrzeb.

Przeprowadź analizę rynku: Zbadaj rynek, na którym chcesz działać, a także konkurencję. Poznaj potrzeby i oczekiwania klientów, a także trendy i zmiany zachodzące na rynku. To pozwoli Ci lepiej zrozumieć swoją pozycję i opracować skuteczną strategię marketingową.

Opisz swoją firmę: Przedstaw historię i cele firmy, a także opisz jej strukturę organizacyjną i oferowane produkty lub usługi. Ważne jest, aby przedstawić unikalne cechy swojej firmy i sposoby, w jaki odróżnia się od konkurencji.

Opracuj strategię marketingową i sprzedażową: Określ, jak chcesz dotrzeć do klientów i jakie działania marketingowe zamierzasz podjąć. Zastanów się również, jakie kanały sprzedaży chcesz wykorzystać i jakie ceny ustalisz dla swoich produktów lub usług.

Przygotuj plan finansowy: Oszacuj przyszłe przychody i koszty, a także określ zasoby potrzebne do realizacji planu: Zidentyfikuj i opisz zasoby, które będą potrzebne do realizacji planu, takie jak: ludzie, finanse, technologie, itp.

Opracuj harmonogram działań: Ustaw kolejność i terminy poszczególnych działań, które będziesz podejmować w celu realizacji planu.

Napisz biznes plan: Napisz biznes plan zgodnie z zarysem i uwzględniając wszystkie zebrane informacje. Pamiętaj, aby dokument był czytelny, klarowny i zrozumiały dla odbiorców.

Przeprowadź weryfikację i aktualizację biznes planu: Po napisaniu biznes planu warto przeprowadzić weryfikację i sprawdzić, czy wszystkie założenia są realne i czy plan jest odpowiednio zbilansowany. Nie zapomnij również o regularnej aktualizacji dokumentu, aby był on zawsze aktualny i odpowiadał aktualnej sytuacji firmy.

Przykładowy biznes plan firmy usługowej zajmującej się sprzątaniem

Cel biznes planu: Pozyskanie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zdobycie pierwszych klientów.

Zarys biznes planu:

Opis firmy i celów
Analiza rynku i konkurencji
Opis produktów lub usług
Opis strategii marketingowej i sprzedaży
Plan finansowy
Opis zasobów
Harmonogram działań

Opis firmy i celów: Firma „Czystex” zajmuje się profesjonalnym sprzątaniem pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług oraz zadowolenia naszych klientów.

Analiza rynku i konkurencji: Rynek usług sprzątających jest dość rozwinięty, jednak naszym atutem będzie indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz elastyczne godziny pracy. Konkurencja stanowią głównie duże, znane firmy oraz indywidualni sprzątający.

Opis produktów lub usług: Oferujemy kompleksowe usługi sprzątające, obejmujące: odkurzanie, mycie podłóg, sprzątanie łazienek i kuchni, a także prasowanie i inne prace według potrzeb klienta.

Opis strategii marketingowej i sprzedaży: Naszą główną strategią marketingową będzie reklama szeptana oraz umieszczanie ogłoszeń w lokalnych gazetach i na portalach internetowych. Planujemy również prowadzenie profilu na Facebooku oraz wysyłanie newsletterów do potencjalnych klientów. Sprzedaż będzie odbywać się głównie poprzez telefony i maile od zainteresowanych klientów.

Plan finansowy: Przewidujemy przychody w wysokości 15000 – 20000 zł miesięcznie, co pozwoli nam na pokrycie wszystkich kosztów i uzyskanie zysku netto w wysokości co najmniej 5000 zł miesięcznie.
Koszty stałe, takie jak wynajem lokalu, opłaty za media i ubezpieczenie, wyniosą ok. 1500 zł miesięcznie.
Koszty zmienne, takie jak zakup środków czystości i paliwa, będą zależne od liczby zleceń i wyniosą średnio 1000 zł miesięcznie.
W ciągu pierwszego roku planujemy zatrudnić 2 dodatkowych pracowników, co wiąże się z dodatkowymi kosztami wynagrodzeń i składek ZUS w wysokości ok. 90000 zł rocznie.
Przewidujemy również wydatki na reklamę i promocję w wysokości 1000 zł miesięcznie.
Po roku działalności planujemy rozszerzyć ofertę o usługi dodatkowe, takie jak prasowanie, co pozwoli nam na zwiększenie przychodów i uzyskanie większego zysku.

Podsumowując, plan finansowy przewiduje przychody w wysokości nawet 20000 zł miesięcznie oraz koszty stałe i zmienne, które pozwolą nam na uzyskanie zysku netto w wysokości 5000 zł miesięcznie. W ciągu pierwszego roku planujemy zatrudnić dodatkowych pracowników oraz rozszerzyć ofertę co pozwoli na zwiększenie przychodów firmy.

Opis zasobów: Do realizacji usług potrzebować będziemy wyposażenia, takiego jak: odkurzacze, mopy, środki czystości oraz środki transportu (np. samochód osobowy). Naszymi pracownikami będą osoby o doświadczeniu w branży sprzątającej oraz sumienne, rzetelne i odpowiedzialne.

Harmonogram działań:

Luty 2023: Rejestracja firmy i zakup wyposażenia
Marzec 2023: Rozpoczęcie działalności i pozyskiwanie pierwszych klientów
Kwiecień 2023: Opracowanie strategii marketingowej i zwiększenie liczby zleceń
Maj 2023: Pozyskanie stałych klientów i rozszerzenie oferty o usługi dodatkowe (np. prasowanie)
Czerwiec 2023: Analiza wyników i ewentualne dostosowanie strategii

Weryfikacja i aktualizacja biznes planu: Biznes plan będzie regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmian zachodzących w firmie oraz rynku. W razie potrzeby przeprowadzimy również weryfikację i ewentualne korekty.

Mamy nadzieję, że powyższy przykład pomoże Ci w zrozumieniu, jakie elementy powinien zawierać biznes plan firmy usługowej zajmującej się sprzątaniem. Pamiętaj, że biznes plan powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy i branży, dlatego niektóre sekcje mogą wymagać szczegółowej analizy lub dodania dodatkowych informacji. Ważne jest, aby biznes plan był czytelny, klarowny i zrozumiały dla odbiorców, a także aby był regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmian zachodzących w firmie i na rynku.