Category Archives: Wzory

Podanie o przedłużenie umowy o pracę przykład

Umowa o pracę to dokument, który określa warunki zatrudnienia pracownika w danej firmie lub instytucji. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące miejsca pracy, rodzaju wykonywanej pracy, wynagrodzenia, czasu pracy oraz innych…

Przykładowe podanie do szkoły

Jak napisać podanie do szkoły? Aby napisać podanie do szkoły, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim należy określić cel podania, czyli np. chęć zapisania się do szkoły,…

Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Przebieg rekrutacji do liceum zależy od konkretnej szkoły oraz obowiązujących przepisów. Ogólnie rzecz biorąc, rekrutacja do liceum przebiega w następujący sposób: Określenie kryteriów rekrutacyjnych: Szkoła określa kryteria rekrutacyjne, takie jak…

List motywacyjny przykład

Jak napisać list motywacyjny? List motywacyjny to pismo, w którym osoba ubiegająca się o pracę przedstawia swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz podaje powody, dla których chce zostać zatrudniona w…

Dedykacja przykład

Jak napisać dedykację? Dedykacja to krótka, osobista wiadomość, którą umieszczamy na początku książki, albumu lub innego dzieła, w celu wyrażenia wdzięczności lub podziękowania osobom lub instytucjom, które miały wpływ na…

Opinia o praktykancie przykład

Jak napisać opinię o praktykancie? Aby napisać opinię o praktykancie, należy zacząć od przedstawienia ogólnych informacji na jego temat, takich jak imię i nazwisko, daty trwania praktyki oraz miejsca jej…

Petycja przykład

Petycja to rodzaj dokumentu, w którym grupa osób (lub pojedyncza osoba) zwraca się do władz lub innych instytucji z prośbą o podjęcie określonych działań lub rozważenie konkretnych spraw. Petycje są…

Przykładowe CV

Co to jest CV? CV (Curriculum Vitae) to dokument, w którym zawarte są informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, umiejętnościach i osiągnięciach osoby ubiegającej się o pracę. CV jest niezbędnym elementem…

Opinia o pracowniku przykład

Opinię o pracowniku można pisać w różnych sytuacjach. Może być ona wymagana przez pracodawcę, gdy pracownik ubiega się o przeniesienie do innego działu, awans lub podwyżkę. Opinię może też zażądać…

Czynny żal uzasadnienie przykład

Przestępstwo skarbowe to przestępstwo związane z niepłaceniem podatków, niezgłaszaniem dochodów, nieuregulowaniem należności podatkowych lub nielegalnym wyłudzaniem zwrotów podatkowych. Osoba, która popełnia przestępstwo skarbowe, narusza przepisy dotyczące opodatkowania i płacenia podatków…