List motywacyjny przykład

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny to pismo, w którym osoba ubiegająca się o pracę przedstawia swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz podaje powody, dla których chce zostać zatrudniona w danej firmie. List motywacyjny jest dodatkiem do CV i powinien być skierowany do konkretnej osoby – pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za rekrutację.

Aby napisać skuteczny list motywacyjny, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

przykład listu motywacyjnegoDopasuj treść listu do oferty pracy – przeczytaj ogłoszenie o pracę i odnieś się do wymagań stawianych przez pracodawcę oraz do swoich kwalifikacji i doświadczenia, które są zgodne z oczekiwaniami.

Pisz krótko i zwięźle – list motywacyjny powinien być krótki (1-2 strony) i zwięzły. Podaj najważniejsze informacje i unikaj zbędnych szczegółów.

Zwróć uwagę na formę – list motywacyjny powinien być napisany czystą, czytelną czcionką i estetycznie sformatowany. Dbaj o poprawność językową i ortograficzną.

Podaj powody, dla których chcesz pracować w danej firmie – wymień konkretne argumenty, dla których chcesz zostać zatrudniony w danej firmie i podaj, co cię skłania do podjęcia pracy właśnie tam.

Zakończ z odpowiednim zwrotem grzecznościowym – zakończ list motywacyjny zwrotem grzecznościowym, np. „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem” oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem.

Pamiętaj, że list motywacyjny jest twoją wizytówką i powinien przekonać pracodawcę do podjęcia rozmowy kwalifikacyjnej z tobą.

Dlatego też ważne jest, aby list motywacyjny był starannie przygotowany i zawierał ważne informacje o twoich kwalifikacjach, doświadczeniu i motywacji do pracy w danej firmie. Poniżej przedstawiamy przykładowy szablon listu motywacyjnego:

List motywacyjny przykład szablon

[Data]

[Nazwisko i imię]
[Adres]
[Miasto, kod pocztowy]

[Nazwisko i imię osoby, do której kierujemy list]
[Stanowisko]
[Nazwa firmy]
[Adres]
[Miasto, kod pocztowy]

Szanowni Państwo,

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam/em ogłoszenie o pracy w Państwa firmie na stanowisku [nazwa stanowiska] i chciałabym/chciałbym przesłać moje CV oraz list motywacyjny w celu zgłoszenia swojej kandydatury.

Jestem absolwentką/absolwentem [nazwa kierunku studiów] i posiadam [okres] doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku. W trakcie mojej kariery zawodowej zdobyłam/em szerokie kompetencje z zakresu [wymień kompetencje], co wierzę, że pozwoli mi skutecznie wypełniać obowiązki na stanowisku [nazwa stanowiska].

Szczególnie interesuje mnie praca w Państwa firmie, ponieważ [podaj powody, dla których chcesz pracować w danej firmie]. Jestem przekonana/przekonany, że właśnie w Państwa firmie będę mogła/mógł rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz przyczynić się do osiągania sukcesów.

Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że moja kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie. Chętnie odpowiem na pytania i udzielę dodatkowych informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
[Twoje imię i nazwisko]

Przykładowy list motywacyjny na stanowisko kierowcy w firmie transportowej

[Data]

[Nazwisko i imię]
[Adres]
[Miasto, kod pocztowy]

[ Nazwisko i imię osoby, do której kierujemy list]
[Stanowisko]
[Nazwa firmy]
[Adres]
[Miasto, kod pocztowy]

Szanowni Państwo,

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem ogłoszenie o pracy w Państwa firmie na stanowisku kierowcy i chciałbym przesłać moje CV oraz list motywacyjny w celu zgłoszenia swojej kandydatury.

Jestem absolwentem szkoły transportowej i posiadam prawo jazdy kat. C+E oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów specjalnych. Posiadam również prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodów osobowych. W trakcie mojej kariery zawodowej pracowałem jako kierowca w kilku firmach transportowych, gdzie zdobyłem szerokie kompetencje w zakresie obsługi pojazdów ciężarowych oraz obsługi klienta.

Szczególnie interesuje mnie praca w Państwa firmie, ponieważ jest ona liderem w branży transportowej i ceniona za profesjonalizm i jakość usług. Chciałbym dołączyć do Państwa zespołu i wnieść swoje doświadczenie oraz zaangażowanie w realizację zleceń transportowych.

Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że moja kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie. Chętnie odpowiem na pytania i udzielę dodatkowych informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
[Twoje imię i nazwisko]

Przykładowy list motywacyjny na stanowisko programisty w firmie IT

[Data]

[Nazwisko i imię]
[Adres]
[Miasto, kod pocztowy]

[Nazwisko i imię osoby, do której kierujemy list]
[Stanowisko]
[Nazwa firmy]
[Adres]
[Miasto, kod pocztowy]

Szanowni Państwo,

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem ogłoszenie o pracy w Państwa firmie na stanowisku programisty i chciałbym przesłać moje CV oraz list motywacyjny w celu zgłoszenia swojej kandydatury.

Jestem absolwentem informatyki i posiadam doświadczenie zawodowe w tworzeniu aplikacji webowych oraz mobilnych. Znam język PHP oraz frameworki Symphony, Zend, Yii, a także potrafię obsługiwać bazy danych MySQL i PostgreSQL. Posiadam również umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych oraz umiejętność pracy w zespole. Potrafię również tworzyć nowe rozwiązania informatyczne oraz pracować nad ich optymalizacją i rozwojem.

W trakcie mojej kariery zawodowej miałem okazję brać udział w różnorodnych projektach informatycznych, zarówno dla małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Współpracowałem z zespołami projektowymi i zarządcami projektów, a także z klientami, aby zapewnić sprawne i terminowe realizowanie zleceń.

Osiągnięcia, z których szczególnie jestem dumny, to m.in.:

Przygotowanie i wdrożenie aplikacji do zarządzania magazynem, która pozwoliła na zwiększenie wydajności i redukcję błędów w zarządzaniu zapasami.
Udział w projekcie budowy platformy e-commerce, która została doceniona przez klienta za innowacyjność i funkcjonalność.
Stworzenie aplikacji mobilnej do zarządzania flotą samochodów, co pozwoliło na poprawę efektywności i zmniejszenie kosztów.

Szczególnie interesuje mnie praca w Państwa firmie, ponieważ jest ona liderem w branży IT i ceniona za innowacyjne podejście oraz profesjonalizm. Chciałbym dołączyć do Państwa zespołu i wnieść swoje doświadczenie oraz zaangażowanie w realizację projektów informatycznych. Jestem przekonany, że moje umiejętności i osiągnięcia pozwolą mi skutecznie wypełniać obowiązki na stanowisku programisty w Państwa firmie i przyczynią się do osiągania sukcesów.

Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że moja kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie. Chętnie odpowiem na pytania i udzielę dodatkowych informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
[Twoje imię i nazwisko]