Odwołanie od opinii rzeczoznawcy obuwia wzór

Wzór odwołania od opinii rzeczoznawcy obuwia. Jak napisać odwołanie od opinii rzeczoznawcy? U góry listu po lewej stronie wpisujemy swoje nazwisko i adres, a po prawej miejscowość i datę. Niżej w nagłówku podajemy numer opinii, od której się odwołujemy. Poniżej umieszczamy treść odwołania, pod którym składamy swój odręczny podpis. Oto przykładowy wzór takiego odwołania:

„Maria Kowalska
ul. Świętokrzyska 46/22
02-463 Warszawa

Odwołanie od opinii do R45063095470 z dn. 10.08.2015 roku.

Nie zgadzam się z opinią rzeczoznawcy. Uważam, że oględziny zostały wykonane pobieżnie i nie dość dociekliwie, ponieważ uszkodzenia warstwy wierzchniej obuwia powstały podczas normalnego użytkowania. Uszkodzenia mechaniczne pozostawiłyby ślady w głębszych warstwach obuwia.
Uważam, że jest to wina złego jakościowo materiału, z którego buty zostały wykonane.
Dodatkowo muszę zaznaczyć, że w opinii nie ma wzmianki o odklejającej się okleinie koterny i o prującym się materiale na szwie obuwia.

Pragnę dodać, że są to wady materiałowo – technologiczne i nie należy nimi obarczać użytkownika. Buty, które kupiłam w salonach CCC są szóstą parą jaką nabyłam w tym roku, z czego można wnioskować, że nie były użytkowane zbyt intensywnie. Jest to łatwe do sprawdzenia, gdyż jestem członkiem klubu CCC.
Proszę o ponowne rozpatrzenie mojej sprawy.

Maria Kowalska”

A poniżej treść i skan umowy, do której napisane zostało powyższe odwołanie:

W ZAKRESIE ZGŁASZANEJ NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ. PODSTAWA PRAWNA USTAWA Z DNIA 27.07.2002R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ.

Obuwie poddano badaniom i stwierdzono:

Na podstawie oględzin stwierdzam uszkodzenie mechaniczne w postaci zdarcia wierzchniej warstwy materiału w okolicach podbicia w obu pół parach. Uszkodzenie warstwy wierzchniej powstało z winy użytkownika. Nie jest to wada materiałowa ani też produkcyjna. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne typu wytarcia, przetarcia i tym podobne. Za tego typu uszkodzenia pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Dodatkowo pragnę dodać, że uszkodzenia w takiej ilości, w różnych częściach obuwia powstały w wyniku świadomego użytkowania towaru przez użytkownika, pomimo powstania pierwszych oznak uszkodzenia. Nie zaprzestanie użytkowania obuwia z chwilą powstania pierwszych oznak uszkodzeń doprowadziło do zniszczenia i daje podstawę do obarczenia winą użytkownika obuwia a nie producenta. W reklamowanym obuwiu nie stwierdzam wad materiałowo technologicznych.
Jednocześnie informuję, że w razie braku akceptacji przedstawionej przeze mnie opinii, istnieje możliwość odwołania się do Federacji Konsumentów, Inspekcji Handlowej lub Sądu.

opinia rzeczoznawcy obuwia

Znalezione dzięki:

  • odwołanie od reklamacji
  • odwołanie od reklamacji wzór
  • odwołanie od reklamacji obuwia
  • odwołanie od reklamacji obuwia wzór
  • jak napisać odwołanie od reklamacji ccc
  • odwołanie od reklamacji butów
  • jak napisać odwołanie od reklamacji