Opinia o praktykancie przykład

Jak napisać opinię o praktykancie?

przykładowa opinia o praktykancieAby napisać opinię o praktykancie, należy zacząć od przedstawienia ogólnych informacji na jego temat, takich jak imię i nazwisko, daty trwania praktyki oraz miejsca jej odbywania. Następnie należy opisać umiejętności i kompetencje praktykanta, wymieniając konkretne zadania, nad którymi pracował podczas praktyki oraz jak sobie z nimi poradził. Można również wspomnieć o wiedzy i doświadczeniu, jakie praktykant zdobył podczas swojej pracy. Ważne jest, aby opisywać zarówno mocne strony, jak i ewentualne słabe punkty praktykanta, ale zawsze w sposób obiektywny i rzetelny. W końcowej części opinii warto zamieścić ocenę całej praktyki oraz rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju zawodowego praktykanta.

Opinia o praktykancie przykład:

W ciągu ostatnich kilku miesięcy miałam okazję pracować z praktykantem [Imię i nazwisko]. Podczas pobytu w naszej firmie, [Imię] pokazał się jako osoba bardzo ambitna i zaangażowana w swoją pracę. Chętnie uczył się nowych rzeczy i chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi.
[Imię] cechował się również bardzo dobrą organizacją pracy i zdolnością do planowania swoich obowiązków tak, aby móc sprawnie realizować swoje zadania. Był też bardzo komunikatywny i otwarty na sugestie oraz uwagi.
Mam nadzieję, że [Imię] będzie miał okazję kontynuować swoją karierę w naszej firmie lub w innej, gdzie będzie mógł wykorzystać swoje umiejętności i zdolności. Jestem przekonana, że będzie doskonałym pracownikiem i będzie stanowić wartość dla każdego miejsca pracy, w którym się znajdzie.

Inny przykład opinii o praktykancie:

Szanowni Państwo,

Pragnę przekazać swoją opinię na temat praktykanta, Pana/Pani XXX, który odbywał/a praktyki w naszej firmie handlowej od października do grudnia 2020 roku.

Mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że Pana/Pani XXX zaangażowanie i chęć do pracy były niezwykle widoczne podczas całego okresu praktyk. Od początku pokazywał/a duże zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków oraz chęć do nauki i rozwoju swoich umiejętności.

Pana/Pani XXX szybko zapoznał/a się z naszymi procedurami oraz specyfiką pracy w firmie handlowej. Był/a również bardzo elastyczny/a, co pozwoliło na szybkie wdrożenie go/ją w zespół oraz zaadaptowanie do zmieniających się potrzeb i oczekiwań.

Dodatkowo, Pan/Pani XXX cechował/a się bardzo dobrą organizacją pracy oraz rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków. Można było na nim/niej polegać i był/a godnym/ą zaufania pracownikiem.

Reasumując, jestem przekonana, że Pan/Pani XXX był/a bardzo wartościowym/ą praktykantem dla naszej firmy i mam nadzieję, że będziemy mogli z niego/niej skorzystać w przyszłości.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Przykładowa opinia o praktykancie (studencie), który był na praktykach w telewizji regionalnej.

Przez ostatni miesiąc mieliśmy przyjemność gościć w naszej telewizji regionalnej Pana/Panią [imię i nazwisko praktykanta] jako praktykanta/kę z [nazwa uczelni]. Od samego początku Pan/Pani zachowywał/a się profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych mu/jej zadań.

Podczas pobytu w naszej telewizji Pan/Pani miał/a okazję uczestniczyć w różnorodnych projektach i pracach, takich jak przygotowywanie materiałów do programów, udział w realizacji relacji na żywo czy przygotowywanie grafik i programów telewizyjnych. Wszystko to wykonywał/a z dużą starannością i zaangażowaniem, zawsze stawiając na jakość swojej pracy.

Co więcej, Pan/Pani chętnie brał/a udział w różnych szkoleniach i warsztatach, co świadczy o chęci rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Pracował/a również bardzo dobrze w zespole, był/a otwarty/a na sugestie i gotowy/a do współpracy z innymi pracownikami.

W związku z powyższym, chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu/Pani za wkład w pracę naszej telewizji i polecić go/ją jako osobę ambitną i rzetelną, która na pewno będzie w stanie sprostać wyzwaniom zawodowym w przyszłości.