Przykładowy pesel

Co to jest PESEL? Pesel to znaczy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Pesel to podstawowy rejestr osób narodowości polskiej, jak również numer ewidencyjny osoby fizycznej wykorzystywany w tymże rejestrze. Numer PESEL może zostać zmieniony, ale tylko w przypadkach takich jak: zmiana płci, lub gdy osoba ma nowy akt urodzenia albo jeśli decyzja urzędu nadającego numer pesel była błędna. Numer PESEL nadawany jest przez urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby.

Z czego składa się 11-cyfrowy numer PESEL?

Numer ten jednoznacznie identyfikuje określoną osobę fizyczną i składa się z: zakodowanej daty urodzenia, liczby porządkowej, zakodowanej płci (cyfry 0, 2, 4, 6, 8 oznaczają płeć żeńską, a cyfry 1, 3, 5, 7, 9 to płeć męska) i cyfry kontrolnej. Pierwsze 6 cyfr to data urodzenia z określeniem stulecia urodzenia, cyfry od 7 do 9 to numer serii, cyfra 10 to płeć, a cyfra 11 to tzw. cyfra kontrolna.

Przykładowy numer PESEL:

Pesel osoby w wieku między 20 a 25 lat (mężczyzna): 90090515836
Pesel osoby w wieku między 20 a 25 lat (kobieta): 92071314764
Pesel osoby w wieku między 30 a 35 lat (mężczyzna): 81100216357
Pesel osoby w wieku między 30 a 35 lat (kobieta): 80072909146

Pesel osoby urodzonej w roku 1990 (mężczyzna): 90080517455
Pesel osoby urodzonej w roku 1990 (kobieta): 90060804786

Pesel osoby urodzonej w latach sześćdziesiątych (kobieta): 65071209862
Pesel osoby urodzonej w latach sześćdziesiątych (mężczyzna): 67040500538

Przykład numeru pesel osoby urodzonej 14 lipca 2002 roku (kobieta): 02271409862 (bo dla osób urodzonych w latach innych niż 1900 – 1999 do numeru miesiąca dodawane są następujące liczby: dla lat 1800-1899 – 80, dla lat 2000-2099 – 20, dla lat 2100-2199 – 40, a dla lat 2200-2299 – 60).

Jak stworzyć numer pesel z określeniem daty urodzenia i płci osoby? To proste. Mając na uwadze to co zostało napisane powyżej i pokazane w przykładach wystarczy w pierwszych 6 cyfrach określić datę urodzenia, a w cyfrze 10 podać płeć. Pozostałe cyfry można podać dowolne. Będzie to na pierwszy rzut oka poprawny Pesel. Z tym że będzie on przekłamany, a zweryfikować to może właśnie ostatnia cyfra kontrolna. W temacie tej ostatniej cyfry odsyłam do artykułu na wikipedii.

Znalezione dzięki:

  • przykładowy pesel
  • pesel przykład
  • pesel
  • przykladowy pesel