Przykładowe podanie do szkoły

Jak napisać podanie do szkoły?

podanie do szkoły przykładAby napisać podanie do szkoły, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim należy określić cel podania, czyli np. chęć zapisania się do szkoły, zmiany klasy czy też złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Następnie należy wskazać swoje dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia związane z wybranym kierunkiem kształcenia. Można również zawrzeć informacje o swoich pasjach i zainteresowaniach oraz przybliżyć swoje plany na przyszłość.

Przykładowe podanie do szkoły:

„Szanowny Panie/Szanowna Pani Dyrektor

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do (podaj nazwę szkoły). Jestem bardzo zainteresowana/y kształceniem na kierunku (podaj kierunek). Wierzę, że dzięki moim dotychczasowym osiągnięciom i zaangażowaniu będę w stanie poradzić sobie z wymaganiami edukacyjnymi w Państwa szkole.

W swoim dotychczasowym dorobku mam między innymi (podaj swoje osiągnięcia i doświadczenia). Moje pasje i zainteresowania (podaj swoje pasje i zainteresowania) również skłaniają mnie do podjęcia nauki w Państwa szkole. Moim marzeniem jest zostanie (podaj zawód, w którym chcesz pracować po skończeniu szkoły).

Dlatego też bardzo proszę o rozważenie mojej prośby o przyjęcie do Państwa szkoły. Jestem przekonany/a, że dzięki mojemu zaangażowaniu i determinacji będę w stanie odnieść sukces na wybranym przeze mnie kierunku.

Z poważaniem,
(podpis)
(imię i nazwisko)”

Przykładowe podanie do technikum elektrycznego

„Szanowny Panie/Szanowna Pani

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Od zawsze interesowałem/am się elektroniką i chciałbym/chciałabym zdobyć praktyczne umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą mi zostać specjalistą w tej dziedzinie.

W swoim dotychczasowym dorobku mam między innymi wiele projektów związanych z elektroniką z dziedziny tworzenia i programowania układów elektronicznych (np. sterowników, robotów). W wolnym czasie interesuję się nowinkami technicznymi i rozwojem technologii elektronicznych. Chętnie zgłębiam wiedzę z zakresu elektroniki poprzez czytanie specjalistycznych książek i artykułów oraz uczestniczenie w warsztatach. Nie jest mi obca również naprawa i modernizacja sprzętu elektronicznego, szczególnie komputerów i sprzętu audio. Moim marzeniem jest zostać elektronikiem lub inżynierem elektronikiem.

Dlatego też bardzo proszę o rozważenie mojej prośby o przyjęcie do Państwa technikum elektrycznego. Jestem przekonany/a, że dzięki Państwa doświadczeniu i profesjonalnemu nauczaniu będę w stanie zdobyć umiejętności potrzebne do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Z poważaniem,
(podpis)
(imię i nazwisko)”