Podanie o przedłużenie umowy o pracę przykład

Umowa o pracę to dokument, który określa warunki zatrudnienia pracownika w danej firmie lub instytucji. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące miejsca pracy, rodzaju wykonywanej pracy, wynagrodzenia, czasu pracy oraz innych praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem regulującym stosunek pracy i ma charakter pisemny, choć może być zawarta również ustnie. W Polsce istnieją różne rodzaje umów o pracę, takie jak umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa o pracę na zastępstwo czy umowa o pracę w ramach przyuczenia do zawodu. Każda z nich ma swoje specyficzne zasady i warunki zatrudnienia.

Jak napisać wniosek o przedłużenie umowy o pracę?

podanie o przedłużenie umowy o pracę przykładJeśli chcesz wystąpić z wnioskiem o przedłużenie umowy o pracę, możesz to zrobić poprzez napisanie odpowiedniego podania do swojego pracodawcy. Pamiętaj, aby przedstawić swoje argumenty i uzasadnić, dlaczego uważasz, że warto przedłużyć umowę. Możesz również wskazać swoje osiągnięcia i dokonać przeglądu swojej dotychczasowej pracy w firmie.

Przykładowy wzór podania o przedłużenie umowy o pracę:

„Szanowny Panie/Szanowna Pani

Zwracam się z prośbą o przedłużenie mojej obecnej umowy o pracę. Jestem zatrudniony w Państwa firmie od (podaj datę rozpoczęcia pracy) i bardzo cieszę się z możliwości pracy w tak prestiżowym przedsiębiorstwie.

W ciągu ostatnich (podaj okres zatrudnienia) lat pracy bardzo starannie i sumiennie wykonywałem swoje obowiązki, a także angażowałem się w dodatkowe projekty i zadania, co przyczyniło się do sukcesów firmy. Wierzę, że mogę dalej przyczynić się do rozwoju i dobrych wyników Państwa przedsiębiorstwa.

Jestem gotowy na dalszą współpracę i bardzo proszę o rozważenie mojej prośby o przedłużenie umowy o pracę. W razie potrzeby jestem gotów udzielić dodatkowych informacji i odpowiedzieć na pytania.

Z poważaniem,
(podpis)

(imię i nazwisko)”

Podanie o przedłużenie umowy o pracę przykład dla firmy zajmującej się sprzątaniem budynków

„Szanowny Panie Dyrektorze/Szanowna Pani Dyrektor

Zwracam się z prośbą o przedłużenie mojej obecnej umowy o pracę. Jestem zatrudniona w Państwa firmie od stycznia 2018 roku i bardzo lubię swoją pracę. Cieszę się, że mogę przyczynić się do utrzymania czystości w budynkach i mieszkaniach, w których wykonuję swoje obowiązki.

W ciągu ostatnich 4 lat pracy sumiennie wykonywałam przydzielone mi zlecenia i zawsze starałam się spełnić oczekiwania moich przełożonych. Wierzę, że mogę dalej przyczynić się do dobrych wyników Państwa firmy poprzez profesjonalne i rzetelne wykonywanie zleceń dotyczących sprzątania.

Jestem gotowa na dalszą współpracę i bardzo proszę o rozważenie mojej prośby o przedłużenie umowy o pracę. W razie potrzeby jestem gotowa udzielić dodatkowych informacji i odpowiedzieć na pytania.

Z poważaniem,
(podpis)
(imię i nazwisko)”

Przykład podania o przedłużenie umowy o pracę w firmie informatycznej

„Szanowny Panie Kierowniku/Szanowna Pani Kierownik

Zwracam się z prośbą o przedłużenie mojej obecnej umowy o pracę. Jestem zatrudniony w Państwa firmie od (podaj datę rozpoczęcia pracy) i bardzo cieszę się z możliwości pracy w branży IT. Praca w roli programisty była moim marzeniem od zawsze, więc tym bardziej jestem usatysfakcjonowany, że mogę rozwijać swoje umiejętności i tworzyć nowe aplikacje w tak prestiżowej firmie.

W ciągu ostatnich (podaj okres zatrudnienia) lat pracy starannie wykonywałem swoje obowiązki, a także zdobywałem nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. Zaliczyłem między innymi kursy z zakresu programowania w języku Python, projektowania aplikacji mobilnych oraz zarządzania projektami IT. Jestem przekonany, że te dodatkowe kwalifikacje pozwolą mi lepiej sprostać wymaganiom stanowiska i dalszemu rozwojowi w Państwa firmie.

Jestem gotowy na dalszą współpracę i bardzo proszę o rozważenie mojej prośby o przedłużenie umowy o pracę. W razie potrzeby jestem gotowy udzielić dodatkowych informacji i odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Z poważaniem,
(podpis)
(imię i nazwisko)”