Przykładowe podanie

Jak napisać podanie?

Aby napisać skuteczne podanie, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów:

podanie przykładOkreśl cel podania: W pierwszej kolejności należy określić, o co chcemy poprosić lub o co chcemy zażądać w podaniu. Może to być np. prośba o zatrudnienie, o przyznanie stypendium lub o przyjęcie do szkoły.

Napisz wstęp: W wstępie należy przedstawić się i wskazać, dlaczego zwracamy się z podaniem. Można również wskazać swoje kwalifikacje i doświadczenie, które uzasadniają naszą prośbę.

Przedstaw argumenty: W kolejnym akapicie należy przedstawić argumenty, które uzasadniają naszą prośbę. Ważne jest, aby oprzeć się na konkretnych faktach i przykładach, a nie tylko na ogólnych deklaracjach.

Zakończ podanie: W zakończeniu należy podsumować nasze argumenty i ponownie wskazać, o co prosimy w podaniu. Można również dodać kilka słów podziękowania za rozpatrzenie naszej prośby.

Dopilnuj poprawności formalnej: Podanie powinno być napisane w sposób poprawny pod względem stylistycznym i gramatycznym. Należy również zadbać o odpowiednią interpunkcję i pisownię. Warto również zwrócić uwagę na sposób przygotowania dokumentu – podanie powinno być czytelne i estetyczne.

Przykładowy szablon podania:

„Szanowni Państwo,

Niniejszym składam podanie o przyjęcie mnie do szkoły XXX. Jestem absolwentem XXX i od zawsze interesowała mnie tematyka związana z XXX. Moje dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas stażu w XXX oraz zdane egzaminy z XXX pozwalają mi na podjęcie studiów na tym kierunku.

Wierzę, że studia na wydziale XXX uczelni XXX pozwolą mi rozwijać zainteresowania i zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pomogą mi w przyszłej pracy zawodowej. Jestem osobą ambitną i zdeterminowaną, co potwierdzają moje dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne.

Z wyrazami szacunku,
[Twoje imię i nazwisko]”

Przykładowe podanie o stypendium na studiach:

„Szanowni Państwo,

Składam podanie o przyznanie stypendium na studia na kierunku XXX. Jestem studentem XXX i od pierwszego roku studiów staram się godnie reprezentować swoją uczelnię, osiągając dobre wyniki w nauce oraz biorąc udział w różnych przedsięwzięciach naukowych i kulturalnych.

Moje dotychczasowe osiągnięcia, takie jak np. zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy projekt z zakresu XXX czy udział w wymianie studenckiej w XXX, świadczą o moim zaangażowaniu i zdolnościach. Jednocześnie jestem osobą samodzielnie utrzymującą się finansowo, co utrudnia mi dalsze kontynuowanie nauki.

Ubiegam się o stypendium, aby móc spokojnie skupić się na nauce i rozwoju swoich zainteresowań. Wierzę, że dzięki przyznaniu mi stypendium będę miał szansę lepiej realizować swoje plany i osiągać kolejne sukcesy.

Z wyrazami szacunku,
[Twoje imię i nazwisko]”

Przykładowe podanie o przedłużenie umowy:

„Szanowni Państwo,

Składam podanie o przedłużenie umowy o pracę na stanowisku XXX w naszej firmie. Jestem zatrudniona u Państwa od XXX i z pełnym zaangażowaniem wykonuję swoje obowiązki.

W ciągu ostatnich miesięcy udało mi się osiągnąć szereg sukcesów, takich jak np. zwiększenie sprzedaży o XXX% czy zorganizowanie XXX, co świadczy o moim profesjonalizmie i zaangażowaniu. Jestem przekonana, że mogę dalej wnosić wkład w rozwój naszej firmy i pracować z pełnym zaangażowaniem.

Prośbę o przedłużenie umowy kieruję zarówno ze względu na moje zaangażowanie i dotychczasowe osiągnięcia, jak również dla mojego osobistego rozwoju oraz stabilizacji zawodowej. Wierzę, że dalsza współpraca przyniesie korzyści zarówno dla mnie, jak i dla naszej firmy.

Z poważaniem,
[Twoje imię i nazwisko]”

Podanie o pracę przykład:

„Szanowni Państwo,

Składam podanie o pracę w firmie XXX na stanowisku XXX. Jestem absolwentem XXX i posiadam XXX lat doświadczenia zawodowego w branży XXX.

W ciągu ostatnich lat pracowałam m.in. w XXX, gdzie zdobyłam cenne doświadczenie z zakresu XXX oraz rozwinęłam umiejętności XXX. Swoją pracę wykonuję z pełnym zaangażowaniem i staram się stale rozwijać oraz uczyć nowych rzeczy.

Wierzę, że moje doświadczenie oraz umiejętności pozwolą mi na sprawne wykonywanie obowiązków na stanowisku XXX w firmie XXX. Jestem osobą ambitną i zdeterminowaną, a praca w Waszej firmie stanowiłaby dla mnie cenne doświadczenie i szansę na rozwój zawodowy.

Z poważaniem,
[Twoje imię i nazwisko]”

Przykładowe podanie o podwyżkę:

„Szanowny Panie Dyrektorze,

Składam podanie o podwyżkę wynagrodzenia na stanowisku XXX w naszej firmie. Jestem zatrudniona u Państwa od XXX i przez ten czas staram się wywiązywać ze swoich obowiązków z pełnym zaangażowaniem oraz dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników.

W ciągu ostatnich miesięcy udało mi się osiągnąć szereg sukcesów, takich jak np. zwiększenie sprzedaży o XXX% czy zorganizowanie XXX, co świadczy o moim profesjonalizmie i zaangażowaniu. Jestem przekonana, że mogę dalej wnosić wkład w rozwój naszej firmy i pracować z pełnym zaangażowaniem.

Zwracam się z prośbą o podwyżkę wynagrodzenia, ponieważ jestem przekonana o swoich umiejętnościach i osiągnięciach oraz chciałabym odpowiednio zostać za nie wynagrodzona. Wierzę, że podwyżka przyczyni się do mojego zadowolenia z pracy oraz do dalszego rozwoju naszej współpracy.

Z poważaniem,
[Twoje imię i nazwisko]”

Warto pamiętać, że podanie o podwyżkę powinno zawierać konkretne argumenty, które uzasadniają naszą prośbę. Ważne jest również, aby podkreślić swoje osiągnięcia i umiejętności, a także wskazać, w jaki sposób przyczyniły się one do rozwoju firmy. Należy również zwrócić uwagę na poprawność formalną podania i estetyczne przygotowanie dokumentu.

Oto przykładowe podanie o przeniesienie do innej klasy skierowane do dyrektora szkoły:

„Szanowny Panie Dyrektorze,

Składam podanie o przeniesienie do innej klasy na rok szkolny XXX/XXX. Jestem uczniem XXX i od początku mojej edukacji w tej szkole staram się osiągać dobre wyniki w nauce oraz angażować się w różne przedsięwzięcia szkolne.

Niestety, w mojej obecnej klasie zdarzają się częste konflikty między uczniami, co utrudnia mi skupienie się na nauce i osiąganie dobrych wyników. Dlatego też zwracam się z prośbą o przeniesienie do innej klasy, w której będę mogła spokojnie skupić się na nauce i rozwoju swoich zainteresowań.

Wierzę, że przeniesienie do innej klasy pozwoli mi lepiej realizować swoje plany edukacyjne i osiągać lepsze wyniki. Jestem osobą ambitną i zdeterminowaną, a moje dotychczasowe osiągnięcia świadczą o moim zaangażowaniu w naukę.

Z wyrazami szacunku,
[Twoje imię i nazwisko]”

Przykładowe podanie o zmianę grupy na studiach:

„Szanowny Panie Rektorze,

Składam podanie o zmianę grupy na studiach XXX na rok akademicki XXX/XXX. Jestem studentem XXX i od pierwszego roku studiów staram się godnie reprezentować swoją uczelnię, osiągając dobre wyniki w nauce oraz biorąc udział w różnych przedsięwzięciach naukowych i kulturalnych.

Niestety, w mojej obecnej grupie zdarzają się częste konflikty między studentami, co utrudnia mi skupienie się na nauce i osiąganie dobrych wyników. Dlatego też zwracam się z prośbą o zmianę grupy, w której będę mogła spokojnie skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań.

Wierzę, że zmiana grupy pozwoli mi lepiej realizować swoje plany edukacyjne i osiągać lepsze wyniki. Jestem osobą ambitną i zdeterminowaną, a moje dotychczasowe osiągnięcia świadczą o moim zaangażowaniu w studia na kierunku XXX.

Z wyrazami szacunku,
[Twoje imię i nazwisko]”