Wniosek o urlop macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński. Od czasu nowelizacji ustawy w roku 2013 każda kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego w celu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Czas takiego urlopu zależy od ilości urodzonych dzieci podczas jednego porodu i może wynieść od 20 do 37 tygodni. Zgodnie z art. 180 § 1 i 3 KP urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodni (321 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

W dniu, gdy kończy Ci się urlop macierzyński możesz złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, co da Ci kolejne 4 lub 6 tygodni urlopu.

Pracodawcy należy przedstawić następujące dokumenty: akt urodzenia dziecka lub dzieci oraz zaświadczenie o porodzie (otrzymasz je w szpitalu, w którym rodziłaś). Wniosek o urlop macierzyński należy składać gdy:

– chcesz skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem (możesz to uczynić na dwa tygodnie przed narodzinami dziecka),
– chcesz skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jak należy wypełnić wniosek o urlop macierzyński?

Podanie o urlop macierzyński w 2018 roku powinno zawierać takie podstawowe dane jak: imię i nazwisko pracodawcy oraz dane osoby ubiegającej się o urlop macierzyński. Dodatkowo podczas składaniu wniosku o urlop macierzyński trzeba dołączyć także zaświadczenie lekarskie z podaną datą przewidywanego porodu. Jeśli chcesz skorzystać z urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem w podaniu musisz uwzględnić daty, w których ma być wykorzystany przedwczesny urlop macierzyński. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego to wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, musisz złożyć na 7 dni przed końcem podstawowego urlopu macierzyńskiego.
Skorzystanie z rocznego urlopu macierzyńskiego (płatny w wymiarze 80% pensji) wymaga zgłoszenia takiej chęci na co najmniej 14 dni 6 tygodni przed datą planowanego porodu. Gdy tego nie uczynisz to przez pierwsze 6 miesięcy roku będziesz dostawać 100% świadczenia. Jeżeli w tym okresie podejmiesz decyzję o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego o kolejne 6 miesięcy to taka możliwość istnieje, ale przez drugą część urlopu będziesz otrzymywać tylko 60 procent pensji.

Pobierz wzór wniosku macierzyńskiego w formacie pdf lub doc, gotowy do wydruku i wypełnienia:

Wniosek o urlop macierzyński podanie o urlop macierzyński
Kliknij na obrazek prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję „zapisz link jako”, aby zapisać wzór podania o urlop macierzyński na dysku swojego komputera, by móc go następnie wydrukować i wypełnić.