Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy może złożyć zarówno kobieta jak i mężczyzna posiadający półroczny staż pracy, umowę o pracę i dziecko w wieku do czterech lat. Urlop wychowawczy może trwać trzy lata i jest bezpłatny. W celu skorzystania z urlopu należy złożyć odpowiednie pisemne podanie do pracodawcy.
Należy je złożyć na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem, gdyż pracodawca może udzielić urlopu nie wcześniej niż czternastego dnia od daty otrzymania wniosku. Prawidłowy wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać następujące informacje:
– początek oraz koniec urlopu,
– określenie okresu wcześniej wykorzystanego urlopu na dane dziecko,
– oświadczenie drugiego, prawnego opiekuna dziecka o zamiarze niekorzystania z urlopu wychowawczego w okresie uwzględnionym we wniosku.

Podanie o urlop wychowawczy może zostać odrzucone przez pracodawcę, nie później jednak niż w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem urlopu przez osobę, która takie podanie złożyła.

Jak otrzymać urlop wychowawczy w 2018 roku?

Urlop wychowawczy w 2018 roku przysługuje każdemu młodemu rodzicowi, którego staż pracy jest nie krótszy niż pół roku. Urlop taki może trwać maksymalnie 35 miesięcy. Urlop wychowawczy nie musi być wykorzystany na raz, w jednym ciągu. Od 2013 roku urlop może być podzielony na maksymalnie 5 okresów. Oboje rodziców może jednocześnie być na urlopie wychowawczym, ale tylko przez okres czterech miesięcy.

Pobierz wzór wniosku wychowawczego w formacie pdf lub doc, gotowy do wydruku i wypełnienia:

wniosek o urlop wychowawczy wzór podanie o urlop wychowawczy
Kliknij na obrazek prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję „zapisz link jako”, aby zapisać wzór podania o urlop wychowawczy na dysku swojego komputera, by móc go następnie wydrukować i wypełnić.

Znalezione dzięki:

  • wniosek o urlop wychowawczy